sdb

Kako bi se ubrzala brzina djelovanja aktuatora, za neke ventile koji imaju važne efekte u procesu. U osnovi, brzo otpuštajući ispušni ventil će biti konfiguriran. LQE koristi visokokvalitetni materijal aluminijum izvrstan i prilagođava svoju strukturu, čineći ga osjetljiviji, jači na udar, brža brzina i niska cijena.Na tržištu ventila sa brzim redom otvara se nova pozicija.

 

1

 

Ventil za brzo otpuštanje serije LQE je važna komponenta u pneumatskoj kontroli.Njegova uloga je da direktno ukloni komprimirani zrak bez kontrole regulacijskog ventila, čime se postiže svrha brzog ispuha. U normalnim okolnostima, brzi ventil se ugrađuje direktno na cilindar, ili u blizini instalacije cilindra, što je pogodno za prilika koja zahtijeva brzo vježbanje u cilindru.

 

 

4


Vrijeme objave: 28.10.2022